Intercâmbio de idiomas Hai Phong

Ache um parceiro de intercâmbio linguístico em Hai Phong

48 falantes de português em Hai Phong querem aprender idiomas

震宇, 28
Hai Phong
FalaEnglish, Chinese
EstudaKorean
Parceiro ideal da comunidade linguística有共同爱好
Minhas metas de aprendizado最好
Meus tópicos favoritos有兴趣的
ivy, 35
Hai Phong
FalaChinese
EstudaEnglish
Meu parceiro de intercâmbio é健谈开朗,善解人意
Minhas metas de aprendizado提高英语水平
Meus tópicos favoritos生活日常
Zhou, 37
Hai Phong
FalaChinese
EstudaVietnamese
Parceiro ideal de conversas应该是一个善良,智慧,可爱的的女孩
Minhas metas de aprendizado希望贵国旅游,欣赏一下美丽的风景,和好吃的美食
Meus tópicos favoritos希望结交一些爱好旅游,爱好饮食的朋友
, 30
Hai Phong
FalaChinese
EstudaVietnamese
Parceiro de intercâmbio de idiomas perfeito真诚、热情
Minhas metas de aprendizado熟悉当地生活
Meus tópicos favoritos旅游,书籍,运动
Charles, 25
Hai Phong
FalaEnglish, Chinese
EstudaVietnamese
Meu parceiro de conversa有趣,好脾气
Minhas metas de aprendizado日常交流
Meus tópicos favoritos旅游,运动,经济,科技
Betty, 37
Hai Phong
FalaChinese
EstudaJapanese, Vietnamese, Zhuang
Parceiro ideal da comunidade linguística女性,性格开朗,很有耐心
Minhas metas de aprendizado可以进行日常交流
Meus tópicos favoritos日常生活的用语,用来进行日常交流
Procurando parceiros de língua perto de você?
sc, 25
Hai Phong
FalaChinese
EstudaEnglish, Vietnamese
Parceiro ideal da comunidade linguística擅长交流
Minhas metas de aprendizado掌握为止
Meus tópicos favoritos文化,旅游,电影,美食
wei, 28
Hai Phong
FalaChinese
EstudaEnglish, Japanese, Korean
Meu parceiro de intercâmbio éAll of you
Minhas metas de aprendizadoHappy communication.
Meus tópicos favoritosEverything is ok
Nguyễn, 32
Hai Phong
FalaVietnamese, Chinese
Estudazh-hant
Parceiro ideal de conversas我是阮氏缘,今年我32岁了,我住在太平省,越南. 我已婚了,我有一个女儿,今年她7岁了. 我是会计员,我在中国公司工作. 我喜欢学外语: 汉语,英语. 我是灵活,热心,真心,乐意. 在Tandem我希望我机会认识朋友,我们互相学习
Minhas metas de aprendizado我在中国公司工作,我工作用汉语,我想提高我汉语水平,发展事业
Meus tópicos favoritos我喜欢讨论工作,经济,旅游,爱好
浩宇, 26
Hai Phong
FalaChinese
EstudaEnglish, Japanese, Vietnamese
Parceiro de intercâmbio de idiomas perfeito开朗,有丰富内涵和社会知识
Minhas metas de aprendizado流利沟通
Meus tópicos favoritos科学技术,生物医学,动画电影,音乐生活,艺术旅游
Jessi, 24
Hai Phong
FalaEnglish, Chinese
Estudasgn-cn
Meu parceiro de conversa会中文和英文
Minhas metas de aprendizado工作
Meus tópicos favoritos什么都可以
Trang, 23
Hai Phong
FalaEnglish, Chinese
Estudazh-hant
Parceiro ideal da comunidade linguística我不知道
Minhas metas de aprendizado下月
Meus tópicos favoritos我不知道
阿玉, 28
Hai Phong
FalaChinese
Estudazh-hant
Meu parceiro de intercâmbio é有趣,精彩
Minhas metas de aprendizado跟中国人交流
Meus tópicos favoritos文化社会
妙英, 34
Hai Phong
FalaEnglish, Chinese
Estudasgn-cn
Parceiro ideal de conversasRất hữu ích trong học tập
Minhas metas de aprendizadoHọc tiếng trung
Meus tópicos favoritosTất cả về cuộc sống
Phuong, 21
Hai Phong
FalaVietnamese, Chinese
EstudaEnglish
Parceiro de intercâmbio de idiomas perfeitoYou know China language
Minhas metas de aprendizadoChina
Meus tópicos favoritosEveryday
Luna, 22
Hai Phong
FalaKorean, Chinese
EstudaEnglish, Japanese, Vietnamese
Meu parceiro de conversa제가 이해하기쉽게 차근차근 알려주시고 그리고 저는 저에게 다정하고 친절하시고 저와 대화를 하다가 친해질수있는 그런분과 파트너가 되고 싶어요
Minhas metas de aprendizado배우고 싶고 그리고 외국어를 미리 배워두면 저에게도 좋고 나중에 실생활이나 제가 흥미를 느끼면서 배울수 있을것같고 그리고 언젠간 써먹을날이 있을것같아서요
Meus tópicos favoritos노래,요리
Kate, 27
Hai Phong
FalaVietnamese, Chinese
Estudazh-hant
Parceiro ideal da comunidade linguísticaVui tính, hòa đồng, có khiếu hài hước
Minhas metas de aprendizadoNâng cao trình độ và thuận tiện trong giao tiếp với đồng nghiệp nước ngoài
Meus tópicos favoritosCuộc sống, công việc, kế hoạch cho tương lai và cách tận hưởng cuộc sống
John, 30
Hai Phong
FalaKorean, Chinese
EstudaEnglish, Vietnamese
Meu parceiro de intercâmbio é성실하게 잘 가르치는 분
Minhas metas de aprendizado스피킹 잘하기 위해서
Meus tópicos favoritos업무
Ming, 32
Hai Phong
FalaChinese
EstudaEnglish
Parceiro ideal de conversasWho is cultural
Minhas metas de aprendizadoSpeaking English influence
Meus tópicos favoritosBusiness. Economic. Stock Manage
Hanna, 28
Hai Phong
FalaVietnamese
Estudasgn-cn
Parceiro de intercâmbio de idiomas perfeito练习中文
Minhas metas de aprendizado工作
Meus tópicos favoritos工作,旅行,电影,煮菜...
Procurando parceiros de língua perto de você?