Learn Chinese in Hai Phong

The best way to learn the Chinese language

Explore the world’s largest language exchange community
Chinese
Hai Phong

29 Chinese speakers in Hai Phong looking to learn Chinese together

, 30
Hai Phong
SpeaksChinese
LearnsVietnamese
My exchange partner is真诚、热情
My learning goals熟悉当地生活
My favorite topics旅游,书籍,运动
Betty, 37
Hai Phong
SpeaksChinese
LearnsJapanese, Vietnamese, Zhuang
My conversation partner is女性,性格开朗,很有耐心
My learning goals可以进行日常交流
My favorite topics日常生活的用语,用来进行日常交流
Nguyễn, 32
Hai Phong
SpeaksVietnamese, Chinese
LearnsCantonese
My language exchange partner is我是阮氏缘,今年我32岁了,我住在太平省,越南. 我已婚了,我有一个女儿,今年她7岁了. 我是会计员,我在中国公司工作. 我喜欢学外语: 汉语,英语. 我是灵活,热心,真心,乐意. 在Tandem我希望我机会认识朋友,我们互相学习
My learning goals我在中国公司工作,我工作用汉语,我想提高我汉语水平,发展事业
My favorite topics我喜欢讨论工作,经济,旅游,爱好
wei, 28
Hai Phong
SpeaksChinese
LearnsEnglish, Japanese, Korean
My exchange partner isAll of you
My learning goalsHappy communication.
My favorite topicsEverything is ok
Charles, 25
Hai Phong
SpeaksEnglish, Chinese
LearnsVietnamese
My conversation partner is有趣,好脾气
My learning goals日常交流
My favorite topics旅游,运动,经济,科技
sc, 25
Hai Phong
SpeaksChinese
LearnsEnglish, Vietnamese
My language exchange partner is擅长交流
My learning goals掌握为止
My favorite topics文化,旅游,电影,美食
Looking for Tandem partners in other languages?
震宇, 28
Hai Phong
SpeaksEnglish, Chinese
LearnsKorean
My exchange partner is有共同爱好
My learning goals最好
My favorite topics有兴趣的
Zhou, 37
Hai Phong
SpeaksChinese
LearnsVietnamese
My conversation partner is应该是一个善良,智慧,可爱的的女孩
My learning goals希望贵国旅游,欣赏一下美丽的风景,和好吃的美食
My favorite topics希望结交一些爱好旅游,爱好饮食的朋友
浩宇, 26
Hai Phong
SpeaksChinese
LearnsEnglish, Japanese, Vietnamese
My language exchange partner is开朗,有丰富内涵和社会知识
My learning goals流利沟通
My favorite topics科学技术,生物医学,动画电影,音乐生活,艺术旅游
Luna, 22
Hai Phong
SpeaksKorean, Chinese
LearnsEnglish, Japanese, Vietnamese
My exchange partner is제가 이해하기쉽게 차근차근 알려주시고 그리고 저는 저에게 다정하고 친절하시고 저와 대화를 하다가 친해질수있는 그런분과 파트너가 되고 싶어요
My learning goals배우고 싶고 그리고 외국어를 미리 배워두면 저에게도 좋고 나중에 실생활이나 제가 흥미를 느끼면서 배울수 있을것같고 그리고 언젠간 써먹을날이 있을것같아서요
My favorite topics노래,요리
Ming, 32
Hai Phong
SpeaksChinese
LearnsEnglish
My conversation partner isWho is cultural
My learning goalsSpeaking English influence
My favorite topicsBusiness. Economic. Stock Manage
John, 29
Hai Phong
SpeaksKorean, Chinese
LearnsEnglish, Vietnamese
My language exchange partner is성실하게 잘 가르치는 분
My learning goals스피킹 잘하기 위해서
My favorite topics업무
妙英, 34
Hai Phong
SpeaksEnglish, Chinese
Learnssgn-cn
My exchange partner isRất hữu ích trong học tập
My learning goalsHọc tiếng trung
My favorite topicsTất cả về cuộc sống
Kate, 27
Hai Phong
SpeaksVietnamese, Chinese
LearnsCantonese
My conversation partner isVui tính, hòa đồng, có khiếu hài hước
My learning goalsNâng cao trình độ và thuận tiện trong giao tiếp với đồng nghiệp nước ngoài
My favorite topicsCuộc sống, công việc, kế hoạch cho tương lai và cách tận hưởng cuộc sống
Hạnh, 19
Hai Phong
SpeaksVietnamese
LearnsNuosu, suji
My language exchange partner is漂亮
My learning goals去中国留学
My favorite topics生活
Jerry, 28
Hai Phong
SpeaksVietnamese, Cantonese
LearnsEnglish, Japanese, Korean
My exchange partner is不知道,第一次用tandem
My learning goals喜欢,想交很多各国朋友
My favorite topics所有的话题
Trang, 26
Hai Phong
SpeaksVietnamese
LearnsCantonese
My conversation partner is我不知道是什么
My learning goals赚很多钱
My favorite topics学习汉语
玉映, 20
Hai Phong
SpeaksVietnamese
LearnsEnglish
My language exchange partner is不知道怎么说呢
My learning goals中文,英文,等等。。。
My favorite topics学习
Hanna, 28
Hai Phong
SpeaksVietnamese
Learnssgn-cn
My exchange partner is练习中文
My learning goals工作
My favorite topics工作,旅行,电影,煮菜...
Tím, 19
Hai Phong
SpeaksVietnamese
LearnsChinese
My conversation partner is高高 , 眼睛大 的 帅 等等
My learning goals来 中国 上班
My favorite topics学 汉语 生活
Looking for language partners near you?