Intercambio de idiomas Hai Phong

Encuentra un compañero de intercambio en Hai Phong

27 hablantes de español en Hai Phong buscan aprender idiomas

Betty, 37
Hai Phong
HablaChino
AprendeJaponés, Vietnamita, Zhuang
Compañero de comunidad de idiomas ideal女性,性格开朗,很有耐心
Mis objetivos de aprendizaje可以进行日常交流
Mis temas favoritos日常生活的用语,用来进行日常交流
, 30
Hai Phong
HablaChino
AprendeVietnamita
Mi compañero de intercambio es真诚、热情
Mis objetivos de aprendizaje熟悉当地生活
Mis temas favoritos旅游,书籍,运动
浩宇, 25
Hai Phong
HablaChino
AprendeInglés, Japonés, Vietnamita
Compañero ideal de intercambio de conversación开朗,有丰富内涵和社会知识
Mis objetivos de aprendizaje流利沟通
Mis temas favoritos科学技术,生物医学,动画电影,音乐生活,艺术旅游
sc, 24
Hai Phong
HablaChino
AprendeInglés, Vietnamita
Compañero perfecto de intercambio de idiomas擅长交流
Mis objetivos de aprendizaje掌握为止
Mis temas favoritos文化,旅游,电影,美食
Nguyễn, 32
Hai Phong
HablaVietnamita, Chino
Aprendezh-hant
Mi compañero de conversación我是阮氏缘,今年我32岁了,我住在太平省,越南. 我已婚了,我有一个女儿,今年她7岁了. 我是会计员,我在中国公司工作. 我喜欢学外语: 汉语,英语. 我是灵活,热心,真心,乐意. 在Tandem我希望我机会认识朋友,我们互相学习
Mis objetivos de aprendizaje我在中国公司工作,我工作用汉语,我想提高我汉语水平,发展事业
Mis temas favoritos我喜欢讨论工作,经济,旅游,爱好
wei, 27
Hai Phong
HablaChino
AprendeInglés, Japonés, Koreano
Compañero de comunidad de idiomas idealAll of you
Mis objetivos de aprendizajeHappy communication.
Mis temas favoritosEverything is ok
震宇, 28
Hai Phong
HablaInglés, Chino
AprendeKoreano
Compañero de comunidad de idiomas ideal有共同爱好
Mis objetivos de aprendizaje最好
Mis temas favoritos有兴趣的
Zhou, 36
Hai Phong
HablaChino
AprendeVietnamita
Mi compañero de intercambio es应该是一个善良,智慧,可爱的的女孩
Mis objetivos de aprendizaje希望贵国旅游,欣赏一下美丽的风景,和好吃的美食
Mis temas favoritos希望结交一些爱好旅游,爱好饮食的朋友
Luna, 21
Hai Phong
HablaKoreano, Chino
AprendeInglés, Japonés, Vietnamita
Compañero ideal de intercambio de conversación제가 이해하기쉽게 차근차근 알려주시고 그리고 저는 저에게 다정하고 친절하시고 저와 대화를 하다가 친해질수있는 그런분과 파트너가 되고 싶어요
Mis objetivos de aprendizaje배우고 싶고 그리고 외국어를 미리 배워두면 저에게도 좋고 나중에 실생활이나 제가 흥미를 느끼면서 배울수 있을것같고 그리고 언젠간 써먹을날이 있을것같아서요
Mis temas favoritos노래,요리
Kate, 27
Hai Phong
HablaVietnamita, Chino
Aprendezh-hant
Compañero perfecto de intercambio de idiomasVui tính, hòa đồng, có khiếu hài hước
Mis objetivos de aprendizajeNâng cao trình độ và thuận tiện trong giao tiếp với đồng nghiệp nước ngoài
Mis temas favoritosCuộc sống, công việc, kế hoạch cho tương lai và cách tận hưởng cuộc sống
妙英, 33
Hai Phong
HablaInglés, Chino
Aprendesgn-cn
Mi compañero de conversaciónRất hữu ích trong học tập
Mis objetivos de aprendizajeHọc tiếng trung
Mis temas favoritosTất cả về cuộc sống
John, 29
Hai Phong
HablaKoreano, Chino
AprendeInglés, Vietnamita
Compañero de comunidad de idiomas ideal성실하게 잘 가르치는 분
Mis objetivos de aprendizaje스피킹 잘하기 위해서
Mis temas favoritos업무
Ming, 31
Hai Phong
HablaChino
AprendeInglés
Mi compañero de intercambio esWho is cultural
Mis objetivos de aprendizajeSpeaking English influence
Mis temas favoritosBusiness. Economic. Stock Manage
Hạnh, 19
Hai Phong
HablaVietnamita
AprendeNuosu, suji
Compañero ideal de intercambio de conversación漂亮
Mis objetivos de aprendizaje去中国留学
Mis temas favoritos生活
Trang, 25
Hai Phong
HablaVietnamita
Aprendezh-hant
Compañero perfecto de intercambio de idiomas我不知道是什么
Mis objetivos de aprendizaje赚很多钱
Mis temas favoritos学习汉语
玉映, 20
Hai Phong
HablaVietnamita
AprendeInglés
Mi compañero de conversación不知道怎么说呢
Mis objetivos de aprendizaje中文,英文,等等。。。
Mis temas favoritos学习
Jerry, 27
Hai Phong
HablaVietnamita, zh-hant
AprendeInglés, Japonés, Koreano
Compañero de comunidad de idiomas ideal不知道,第一次用tandem
Mis objetivos de aprendizaje喜欢,想交很多各国朋友
Mis temas favoritos所有的话题
Hanna, 27
Hai Phong
HablaVietnamita
Aprendesgn-cn
Mi compañero de intercambio es练习中文
Mis objetivos de aprendizaje工作
Mis temas favoritos工作,旅行,电影,煮菜...
Thu, 18
Hai Phong
HablaVietnamita
AprendeChino
Compañero ideal de intercambio de conversación开朗, 可以理解我
Mis objetivos de aprendizaje我希望我可以说汉语说得流利
Mis temas favoritos我想聊关于社会,饮食,书,音乐外语等问题
Quynh Chi, 18
Hai Phong
HablaVietnamita
AprendeChino
Compañero perfecto de intercambio de idiomas斯文,有趣
Mis objetivos de aprendizajeHSK5
Mis temas favoritos中国文化和练习汉语
¿Busca socios de idiomas cerca de usted?